Voorfinanciering

Via de voorfinancieringsregeling kunnen congresorganisatoren een kosteloze en renteloze lening aanvragen; een soort subsidieregeling voor congressen. De hoogte van de lening is gemaximeerd op € 90.000.

Deze regeling is bedoeld ter financiering van de opstartkosten waar u als organisator van een congres al in een vroeg stadium mee te maken krijgt. Geld dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om de eerste aanbetalingen te doen voor de accommodatie of voor het ontwikkelen van de congreswebsite.

Over voorfinanciering

Garantie

De garantstellingsregeling voorziet in een congres- of evenementenverzekering die grote financiële zekerheid biedt. De hoogte van het te verzekeren bedrag, de garantie, is gemaximeerd op € 90.000.

Deze regeling is bedoeld om een eventueel verlies af te dekken dat ontstaan is door tegenvallende deelnemersaantallen. Door het verstrekken van een garantie, probeert het fonds te waarborgen dat het congres doorgang kan hebben.

Over garantie
LEES DE VERHALEN

Zij gingen u voor

"Het VGF is een fantastische mogelijkheid voor een congresorganisator om een garantiebedrag aan te vragen. Dankzij het VGF hoeven we ons minder druk te maken over de inkomsten via registratiegelden."

- Drs. Lidwien Hollanders, organisator van de 21st Conference of the International Research Society for Children’s Literature in Maastricht

"Door gebruik te maken van het VGF kregen wij de broodnodige financiële rugdekking voor het organiseren van ons internationale congres."

- Hans H. Horsting, secretaris van de Foundation 25th International Congress of Vexillology in Rotterdam.

"Het VGF is een unieke manier om laagdrempelig de professionele organisatie van een congres (gedeeltelijk) te borgen. Gewoonweg een zekerheid"

- Peter-Willem Burgmans, Managing Director MCI Amsterdam en PCO voor de Global Conference on Sustainability and Transparency in Amsterdam

"Het VGF levert een zeer goede bijdrage aan het financieel onderbouwen van een congresbegroting."

- Jacob Muller, accountmanager congressen bij Boerhaave Nascholing en PCO voor de 63rd Meeting of Pelvic Surgeons in Noordwijk aan Zee

"Het VGF geeft organisatoren vaak net dat stukje extra ondersteuning dat nodig is om de stap tot congresorganisatie te nemen"

- Nicolette van Erven, directeur van Congress by Design en PCO voor de 33rd Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society in Utrecht

"Het VGF geeft mij als organisator en mijn opdrachtgever in de voorbereiding meer ruimte om het congres een nóg groter succes te maken"

- Niels Klinkhamer, eigenaar van congresorganisatiebureau Klinkhamer Conference Management en PCO voor de 3rd European Rett Syndrome Conference in Maastricht

"Het garantiefonds neemt een deel van het financiële risico weg, dat u als congresinitiator loopt. De vergoeding daarvoor is minimaal."

- Susanne Pauwels, managing director van Pauwels Congress Organisers en PCO voor het 3rd International One Health Congress in Amsterdam