Het Voorfinancierings- & Garantiefonds biedt financiële zekerheid aan organisatoren van internationale meerdaagse congressen. In dit stimuleringsfonds zijn twee regelingen ondergebracht die drempelverlagend werken bij het van de grond krijgen van congresinitiatieven.

Voorfinanciering

Via de voorfinancieringsregeling kunnen congresorganisatoren een kosteloze en renteloze lening aanvragen; een soort subsidieregeling voor congressen. De hoogte van de lening is gemaximeerd op € 90.000.

Deze regeling is bedoeld ter financiering van de opstartkosten waar u als organisator van een congres al in een vroeg stadium mee te maken krijgt. Geld dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om de eerste aanbetalingen te doen voor de accommodatie of voor het ontwikkelen van de congreswebsite.

Meer informatie

Garantie

De garantstellingsregeling voorziet in een congres- of evenementenverzekering die grote financiële zekerheid biedt, tegen een minimale financiële bijdrage. De hoogte van het te verzekeren bedrag, de garantie, is gemaximeerd op € 90.000.

Deze regeling is bedoeld om een eventueel verlies af te dekken dat ontstaan is door tegenvallende deelnemersaantallen. Door het verstrekken van een garantie, probeert het fonds te waarborgen dat het congres doorgang kan hebben.

Meer informatie

Wat zijn ervaringen van organisatoren die u voor gingen?

Het VGF is een fantastische mogelijkheid voor een congresorganisator om een garantiebedrag aan te vragen. Dankzij het VGF hoeven we ons minder druk te maken over de inkomsten via registratiegelden
- Drs. Lidwien Hollanders, organisator van de 21st Conference of the International Research Society for Children’s Literature in Maastricht
Door gebruik te maken van het VGF kregen wij de broodnodige financiële rugdekking voor het organiseren van ons internationale congres
- Hans H. Horsting, secretaris van de Foundation 25th International Congress of Vexillology in Rotterdam